Віллід міського електричного транспорту розробив наступні нормативні документи:

  • Галузеві нормативні документи;
  • Державні будівельні норми;
  • Національні стандарти.