Розробка регіональних або місцевих програм розвитку систем водопостачання

 

Програма розвитку систем водопостачання та водовідведення — це фактично довгостроковий стратегічний план дій, призначений для виведення підприємств кризового стану, досягнення задовільного функціонування і подальшого сталого розвитку. Розробка таких програм передбачена Законом України «Про питну воду і питне водопостачання».

Підготовка Програми базуються на комплексному підході і включає наступні структурні елементи:

- всебічний аналіз сучасного стану систем (технологічно-технічний, фінансово-економічний, організаційно-правовий, система управління та ін.);

- систему таблиць із списком заходів, систематизованих з урахуванням пріоритетності та реальних строків їх виконання, направлених на відновлення і подальший розвиток системи. Передбачувані Програмою заходи направлені не тільки на вирішення технологічних або експлуатаційних завдань, але й на удосконалення організаційної структури, системи управління, тарифної політики тощо. Для кожного з заходів визначається вартість реалізації. класифікація

- фінансову модель, де визначено джерела та вартість фінансування заходів за роками реалізації Програми.

В залежності від рівня програми відповідні документи можуть бути підготовлені по встановленій формі для затвердження Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевими органами самоврядування.

За нашою участю було підготовлено та прийнято у встановленому порядку такі програми, як  «Реформування та розвитку житлово-комунального господарства», «Питна вода України», «Питна вода Криму», «Розвитку і реформування систем водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області», «Розвитку систем водопостачання та водовідведення м. Одеса», «Питна вода Криму по м. Севастополь» та ін.

 

За детальнішою інформаціє можна звертатись до завідуючого підрозділом муніципальної інфраструктури Кравченка Олександра Валерійовича, тел./факс (044) 248-23-23; e-mail akravchenko@nikti.org.ua