Метою оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) об’єктів поводження з побутовими відходами є визначення доцільності та прийнятності планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

Основними завданнями ОВНС є:

— загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану діяльність;

— розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епідемічної ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обґрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення;

— визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі – впливів) і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами розміщення (якщо рекомендується подальший розгляд декількох);

— визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;

— прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;

— визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нормативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;

— визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє середовище, що можуть бути за умови реалізації всіх передбачених заходів;

— складання Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності.

 

За детальнішою інформацією можна звертатись до завідуючого лабораторією механізації санітарного очищення, благоустрою та озеленення міст Сатіна Ігоря Валентиновича, тел./факс (044) 248-23-23; e-mail: Satin@nikti.org.ua